Marie-Louise Karlander

Simning - 2019-07-15 (måndag) 37 min

Insim 300
50 max
3x50 drills
2x50 max v 30
4x50 drills
10x25 kn h+ 25 ss
Avbad 200


Sträcka:
1,5 km
Hastighet:
2,43 km/h
Tempo:
24:40 min/km

Skicka en kommentar på träningspasset: