Marie-Louise Karlander

Simning - 2019-07-11 (torsdag) 40 min

300 insim 10x100 me , löst på ryggen annars tryckte jag på. 200 avbad.

Sträcka:
1,5 km
Hastighet:
2,25 km/h
Tempo:
26:40 min/km

Skicka en kommentar på träningspasset: