Pär Johansson

Cykling - Trainer - 2016-12-06 (tisdag) 45 min

2x5 @ 252 , 250+ 5x1 @ 325, 325, 349, 360, 367

Skicka en kommentar på träningspasset: