Pär Johansson

Cykling - Trainer - 2016-11-03 (torsdag) 00:43:51

2x8 @ 300++ 3x1 @ 420-440
Medel 249

Skicka en kommentar på träningspasset: