Pär Johansson

Simning - Öppet vatten - 2016-07-23 (lördag) 20 min

Sträcka:
0,85 km
Hastighet:
2,55 km/h
Tempo:
23:32 min/km

Skicka en kommentar på träningspasset: