Pär Johansson

Cykling - Trainer - 2016-04-05 (tisdag) 37 min

3x8@ 292, 295, 300.
Jobbtrainer

Skicka en kommentar på träningspasset: