Pär Johansson

Cykling - Trainer - 2016-03-18 (fredag) 45 min

2x5@ 244, 249
4x3@ 330, 331, 331, 334

Skicka en kommentar på träningspasset: