Pär Johansson

Cykling - Trainer - 2016-03-16 (onsdag) 50 min

3x8@ 299, 302, 300

Skicka en kommentar på träningspasset: