Pär Johansson

Cykling - Trainer - 2016-03-04 (fredag) 40 min

Jobbtrainer.
2x5@ 240, 242
2x3@ 345,348 + 2x2@ 344, 348.
Sprack på sista 2

Skicka en kommentar på träningspasset: