Pär Johansson

Cykling - 2016-02-26 (fredag) 40 min

2x5@ 205, 230
4x2 @ 347, 349, 369, 370

Jobbtrainer

Skicka en kommentar på träningspasset: