Pär Johansson

Löpning - 2016-02-25 (torsdag) 35 min

2x1000@ 4 + 2x2000@ 3.45

Sträcka:
8,3 km
Hastighet:
14,23 km/h
Tempo:
04:13 min/km

Skicka en kommentar på träningspasset: