Pär Johansson

Cykling - Trainer - 2016-02-09 (tisdag) 46 min

5x4 @ 350,350,360,360,360 tacxwatt, 314,312,316,317,329 stage

Skicka en kommentar på träningspasset: