Pär Johansson

Cykling - Trainer - 2016-01-28 (torsdag) 01:00:00

3x8@ 320 tacxwatt. Mindre enligt stage. Måste undersökas

Skicka en kommentar på träningspasset: