Pär Johansson

Cykling - Trainer - 2016-01-12 (tisdag) 50 min

2x30s sprint
5x4@ 354,354,355,354,361watt.

Sufferfestfilm som inspiration

Skicka en kommentar på träningspasset: