Pär Johansson

Cykling - Trainer - 2015-12-16 (onsdag) 40 min

2x5min @ 241, 243 + 5x1 @ 398, 408, 412, 405, 403

Skicka en kommentar på träningspasset: