Pär Johansson

Cykling - Trainer - 2015-12-01 (tisdag) 40 min

2x5@ 239,241 + 5x1@ 374, 384, 397, 397, 388

Skicka en kommentar på träningspasset: