Pär Johansson

Cykling - Trainer - 2015-09-09 (onsdag) 43 min

3x8 ö@ 274, 272, 273 jobbwatt

Skicka en kommentar på träningspasset: