Pär Johansson

Cykling - Trainer - 2015-09-01 (tisdag) 31 min

2x8 @ 230 watt + upp/nervärmning

Skicka en kommentar på träningspasset: