Pär Johansson

Simning - 2015-05-26 (tisdag) 45 min

2x200 insim, 4x50 ganska hårt, 2x700

Sträcka:
2 km
Hastighet:
2,67 km/h
Tempo:
22:30 min/km

Skicka en kommentar på träningspasset: