Anders Carlsson

Stakmaskin - 2014-12-27 (lördag) 01:00:00

Bland annat 1x5000 (20:58) på nivå 6. Sista 10 min på Bosuboll.

Intensitet:
14
Skicka en kommentar på träningspasset: