Kalle Ericsson

Yoga - Dynamisk - 2014-08-28 (torsdag) 55 min

Känns att det var länge sedan, men från och med nu blir det ett Yogapass per vecka

Intensitet:
11

Skicka en kommentar på träningspasset: