Carl Carnebro

Simning - 2014-08-25 (måndag) 25 min

Sträcka:
1 km
Hastighet:
2,4 km/h
Tempo:
25:00 min/km

Skicka en kommentar på träningspasset: