Kalle Ericsson

Klättring - 2014-04-25 (fredag) 30 min

Kort lunchklättring, klarade 6B idag!

Intensitet:
15

Skicka en kommentar på träningspasset: