Kalle Ericsson

Prehabträning - 2014-04-05 (lördag) 15 min

Rejäl stretch efter löppasset.

Intensitet:
11

Skicka en kommentar på träningspasset: