En FunBeat-användare

Du är inte inloggad på FunBeat.

För att titta på den här personens träningsdagbok och profil så måste du logga in på FunBeat.


X-Axel:   Tid   Sträcka     
Utjämning:      Av  

Intervaller och varvtider

Tid Sträcka Tempo Hastighet Kommentar
00:03:12 1 km 03:12 min/km 18,75 km/h  
00:02:20 1 km 02:20 min/km 25,71 km/h  
00:02:15 1 km 02:15 min/km 26,67 km/h  
00:02:30 1 km 02:30 min/km 24 km/h  
00:02:05 1 km 02:05 min/km 28,8 km/h  
00:02:20 1 km 02:20 min/km 25,71 km/h  
00:02:15 1 km 02:15 min/km 26,67 km/h  
00:03:25 1 km 03:25 min/km 17,56 km/h  
00:02:25 1 km 02:25 min/km 24,83 km/h  
00:02:15 1 km 02:15 min/km 26,67 km/h  
00:04:05 1 km 04:05 min/km 14,69 km/h  
00:07:40 1 km 07:40 min/km 7,83 km/h  
00:03:52 1 km 03:52 min/km 15,52 km/h  
00:02:50 1 km 02:50 min/km 21,18 km/h  
00:02:55 1 km 02:55 min/km 20,57 km/h  
00:03:30 1 km 03:30 min/km 17,14 km/h  
00:05:10 1 km 05:10 min/km 11,61 km/h  
00:09:15 1 km 09:15 min/km 6,49 km/h  
00:05:20 1 km 05:20 min/km 11,25 km/h  
00:04:05 1 km 04:05 min/km 14,69 km/h  
00:03:35 1 km 03:35 min/km 16,74 km/h  
00:03:40 1 km 03:40 min/km 16,36 km/h  
00:01:15 1 km 01:15 min/km 48 km/h  
00:01:45 1 km 01:45 min/km 34,29 km/h  
00:01:50 1 km 01:50 min/km 32,73 km/h  
00:03:35 1 km 03:35 min/km 16,74 km/h  
00:04:40 1 km 04:40 min/km 12,86 km/h  
00:08:25 1 km 08:25 min/km 7,13 km/h  
00:04:30 1 km 04:30 min/km 13,33 km/h  
00:05:30 1 km 05:30 min/km 10,91 km/h  
00:05:40 1 km 05:40 min/km 10,59 km/h  
00:03:40 1 km 03:40 min/km 16,36 km/h  
00:12:50 1 km 12:50 min/km 4,68 km/h  
00:01:55 1 km 01:55 min/km 31,3 km/h  
00:02:30 1 km 02:30 min/km 24 km/h  
00:01:15 1 km 01:15 min/km 48 km/h  
00:01:10 1 km 01:10 min/km 51,43 km/h  
00:02:15 1 km 02:15 min/km 26,67 km/h  
00:03:05 1 km 03:05 min/km 19,46 km/h  
00:04:35 1 km 04:35 min/km 13,09 km/h  
00:05:30 1 km 05:30 min/km 10,91 km/h  
00:03:45 1 km 03:45 min/km 16 km/h  
00:05:05 1 km 05:05 min/km 11,8 km/h  
00:04:45 1 km 04:45 min/km 12,63 km/h  
00:06:15 1 km 06:15 min/km 9,6 km/h  
00:04:15 1 km 04:15 min/km 14,12 km/h  
00:02:50 1 km 02:50 min/km 21,18 km/h  
00:04:45 1 km 04:45 min/km 12,63 km/h  
00:04:54 0,33 km 14:47 min/km 4,06 km/h  
00:34:36 1 km 34:36 min/km 1,73 km/h  
01:01:30 1 km 01:01:30 min/km 0,98 km/h  
00:12:39 -0,08 km -0,4 km/h  
00:10:31 1 km 10:31 min/km 5,71 km/h  
00:03:10 1 km 03:10 min/km 18,95 km/h  
00:04:30 1 km 04:30 min/km 13,33 km/h  
00:01:40 1 km 01:40 min/km 36 km/h  
00:02:00 1 km 02:00 min/km 30 km/h  
00:01:30 1 km 01:30 min/km 40 km/h  
00:01:25 1 km 01:25 min/km 42,35 km/h  
00:01:00 1 km 01:00 min/km 60 km/h  
00:01:40 1 km 01:40 min/km 36 km/h  
00:03:35 1 km 03:35 min/km 16,74 km/h  
00:07:10 1 km 07:10 min/km 8,37 km/h  
00:09:55 1 km 09:55 min/km 6,05 km/h  
00:03:00 1 km 03:00 min/km 20 km/h  
00:07:55 1 km 07:55 min/km 7,58 km/h  
00:02:50 1 km 02:50 min/km 21,18 km/h  
00:04:25 1 km 04:25 min/km 13,58 km/h  
00:02:20 1 km 02:20 min/km 25,71 km/h  
00:05:30 1 km 05:30 min/km 10,91 km/h  
00:02:45 1 km 02:45 min/km 21,82 km/h  
00:04:10 1 km 04:10 min/km 14,4 km/h  
00:02:35 1 km 02:35 min/km 23,23 km/h  
00:03:05 1 km 03:05 min/km 19,46 km/h  
00:02:55 1 km 02:55 min/km 20,57 km/h  
00:01:35 1 km 01:35 min/km 37,89 km/h  
00:01:25 1 km 01:25 min/km 42,35 km/h  
00:01:30 1 km 01:30 min/km 40 km/h  
00:01:30 1 km 01:30 min/km 40 km/h  
00:01:30 1 km 01:30 min/km 40 km/h  
00:01:40 1 km 01:40 min/km 36 km/h  
00:02:30 1 km 02:30 min/km 24 km/h  
00:03:20 1 km 03:20 min/km 18 km/h  
00:11:35 1 km 11:35 min/km 5,18 km/h  
00:06:10 1 km 06:10 min/km 9,73 km/h  
00:03:40 1 km 03:40 min/km 16,36 km/h  
00:01:45 1 km 01:45 min/km 34,29 km/h  
00:01:30 1 km 01:30 min/km 40 km/h  
00:01:30 1 km 01:30 min/km 40 km/h  
00:01:45 1 km 01:45 min/km 34,29 km/h  
00:01:50 1 km 01:50 min/km 32,73 km/h  
00:02:10 1 km 02:10 min/km 27,69 km/h  
00:02:15 1 km 02:15 min/km 26,67 km/h  
00:03:00 1 km 03:00 min/km 20 km/h  
00:02:40 1 km 02:40 min/km 22,5 km/h  
00:02:15 1 km 02:15 min/km 26,67 km/h  
00:02:55 1 km 02:55 min/km 20,57 km/h  
00:12:12 0,59 km 20:43 min/km 2,9 km/h  

Skicka en kommentar på träningspasset: