Vilhelm Andersson

Gym - 2012-07-26 (torsdag) 01:00:00

Barbell Bench Press:
20 kg x 15 reps (+44 pts)
30 kg x 5 reps (+41 pts)
40 kg x 5 reps (+48 pts)
50 kg x 5 reps (+55 pts)
57.5 kg x 3 reps (+50 pts)
65 kg x 1 reps (+38 pts)
70 kg x 1 reps (+41 pts)
75 kg x 1 reps (+44 pts)
40 kg x 10 reps (+56 pts)
40 kg x 10 reps (+56 pts)
40 kg x 10 reps (+56 pts)
40 kg x 10 reps (+56 pts)
40 kg x 10 reps (+56 pts)

One-Arm Dumbbell Row:
26 kg x 10 reps (+43 pts)
26 kg x 10 reps (+43 pts)
23 kg x 10 reps (+41 pts)
23 kg x 10 reps (+41 pts)
23 kg x 10 reps (+41 pts)

Skicka en kommentar på träningspasset: