Tobbe Arnesson

Mitt betyg: = Bra

Använd sträcka: 88,33 km
Använd tid (HH:MM): 8:28

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.