Tobbe Arnesson

Mitt betyg: = Bra

Använd sträcka: 85,73 km
Använd tid (HH:MM): 8:03

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.