Tobbe Arnesson

Mitt betyg: = Bra

Använd sträcka: 98,74 km
Använd tid (HH:MM): 9:54

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.