Eric Tiger W

Köpt på Huselius skidsport 2016-01-07 för 835:-

Använd sträcka: 715,91 km
Använd tid (HH:MM): 89:56

Lista träningspass där den här utrustningen användes *