Tobbe Arnesson

Använd sträcka: 167 km
Använd tid (HH:MM): 18:22

Lista träningspass där den här utrustningen användes *