Janne Johnsson

Använd sträcka: 1089,37 km
Använd tid (HH:MM): 76:44

Lista träningspass där den här utrustningen användes *