Erik Arnström

Använd sträcka: 1135,58 km
Använd tid (HH:MM): 87:45

Lista träningspass där den här utrustningen användes *