Fredrik Blom

Använd sträcka: 472 km
Använd tid (HH:MM): 47:59

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.