Janne Johnsson

Använd sträcka: 237,3 km
Använd tid (HH:MM): 36:47

Lista träningspass där den här utrustningen användes *