Janne Johnsson

Använd sträcka: 201,45 km
Använd tid (HH:MM): 20:02

Lista träningspass där den här utrustningen användes *