Fredrik Blom

Använd sträcka: 947,39 km
Använd tid (HH:MM): 50:29

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.