Pär Sjöstrand

Använd sträcka: 59,1 km
Använd tid (HH:MM): 5:09

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.