Janne Johnsson

Använd sträcka: 136,43 km
Använd tid (HH:MM): 13:59

Lista träningspass där den här utrustningen användes *