flindra $

Använd sträcka: 20,36 km
Använd tid (HH:MM): 4:32

Lista träningspass där den här utrustningen användes *