Tobbe Arnesson

Inköpta runt millenieskiftet någonstans.

Använd sträcka: 27,63 km
Använd tid (HH:MM): 14:53

Lista träningspass där den här utrustningen användes *