Janne Johnsson

Använd sträcka: 1035,37 km
Använd tid (HH:MM): 67:36

Lista träningspass där den här utrustningen användes *