Pär Sjöstrand

Använd sträcka: 32,83 km
Använd tid (HH:MM): 3:05

Lista träningspass där den här utrustningen användes *


Inga fotografier har laddats upp.