Tobbe Arnesson

Använd sträcka: 108,81 km
Använd tid (HH:MM): 10:29

Lista träningspass där den här utrustningen användes *