Tobbe Arnesson

Använd sträcka: 0,8 km
Använd tid (HH:MM): 2:20

Lista träningspass där den här utrustningen användes *