Tobbe Arnesson

Vid 24 timmar satte jag dit Magura Gustaf.

Använd sträcka: 539,5 km
Använd tid (HH:MM): 81:20

Lista träningspass där den här utrustningen användes *