Tobbe Arnesson

Använd sträcka: 3422,61 km
Använd tid (HH:MM): 157:03

Lista träningspass där den här utrustningen användes *