Tobbe Arnesson

Använd sträcka: 735,35 km
Använd tid (HH:MM): 102:38

Lista träningspass där den här utrustningen användes *