Pär Sjöstrand

Använd sträcka: 116,66 km
Använd tid (HH:MM): 12:26

Lista träningspass där den här utrustningen användes *