Janne Johnsson

Använd sträcka: 380,2 km
Använd tid (HH:MM): 35:08

Lista träningspass där den här utrustningen användes *