Klas Lind

Använd sträcka: 8946,1 km
Använd tid (HH:MM): 320:03

Lista träningspass där den här utrustningen användes *