Klas Lind

Använd sträcka: 475,33 km
Använd tid (HH:MM): 31:30

Lista träningspass där den här utrustningen användes *